Danske orgelkonsulenter


 

Danske Orgelkonsulenter

- er en sammenslutning af orgelfaglige rådgivere, der vejleder menighedsråd og andre bygherrer i orgelsager.

DANSKE ORGELKONSULENTERs formål er primært at arbejde for kvalificeret og relevant rådgivning af menighedsråd og andre bygherrer i orgelsager. Sammenslutningens medlemmer har alle årelang erfaring i orgelfaglig rådgivning, herunder konstruktivt samarbejde med menighedsråd, arkitekter, myndigheder og øvrige faglige instanser.


Gennem erfaringsudveksling virker medlemmerne til gensidig faglig udvikling og kan desuden medvirke til rekruttering og oplæring af nye orgelfaglige rådgivere.

I videre perspektiv er det DANSKE ORGELKONSULENTERS mål at bidrage positivt til udviklingen af dansk orgelkultur.