Medlemmer 

  Svend Prip f. 1941

1971-2011 domorganist i Haderslev.
Mangeårig lærer i orgelspil og orgelkundskab på Løgumkloster Kirkemusikskole og Vestjysk Musikkonservatorium. Forfatter af adskillige artikler om orgelbygning i danske og udenlandske publikationer.

Har siden 1968 beskæftiget sig med rådgivning i (til dato omkring 300) orgelsager, omfattende såvel nybygning som ombygning/udvidelse samt restaurering/rekonstruktion af historiske instrumenter - lige fra det kammermusikalske med ganske få stemmer til det monumentale med over 70 stemmer. Blandt de større orgler kan nævnes Domkirkerne i Aalborg, Odense (kororgel), Kristiansand (Norge), i København Jesuskirken, Trinitatis Kirke og Matthæuskirken, samt Grundtvigskirken og koncertsalsorglet på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg, St. Jørgensbjerg kirke i Roskilde - og blandt landsbyorglerne kirkerne i Janderup, Sneum, Nr. Lyndelse, Aller og Harridslev.
   
  Michael J. Thomsen f. 1963

Organist ved Munkebjerg kirke i Odense. Kirkemusikalsk diplomeksamen Det kgl. danske Musikkonservatorium 1995. Bachelor i matematik og fysik 1987. Medhjælp hos orgelbyggerfirmaet I. Starup & Søn 1979-85.

Rådgivning i orgelsager siden 1994. Blandt de vigtigste kan nævnes Ørslev Kirke pr. Haslev, Lutherkirken i København, Øster Skerninge Kirke, Frihavnskirken i København, Lumby Kirke, Nathanaels Kirke i København, Mesinge Kirke, Sundby Kirke, København S. 2010-2020 biskoppeligt udnævnt orgelkonsulent for bispedømmet København (Den katolske kirke i Danmark).
   
Jens Chr. Hansen f. 1953

Organist ved Houlkær kirke, Viborg. Kirkemusikalsk diplomeksamen Nordjysk musikkonservatorium 1988. Kirkeministeriets Orgelkonsulent 2002-2005. Herefter privat orgelkonsulentvirksomhed.

Blandt de vigtigste projekterings- og rådgivningssager kan nævnes nye orgler i Hatting Kirke, Vedersø Kirke, Vinderup Kirke, Handbjerg Kirke, Hvide Sande Kirke, Nørre Snede Kirke, Husby Kirke, Hinge Kirke, Skejby Kirke, Låsby Kirke, Assing Kirke, Sunds Kirke, Dybkær Kirke, Silkeborg, Fjelstervang Kirke og Blenstrup Kirke.

Har formidlet genopstilling/genanvendelse af en lang række mindre landsbykirkeorgler, heraf en række mindre, historiske orgler (Marcussen & Reuter, Busch, Fr. Nielsen)
   
   
Sven-Ingvart Mikkelsen f. 1955

Sven-Ingvart Mikkelsen var indtil udgangen af 2016 slotsorganist ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød med ansvar for tilsynet med slotskirkens tre orgler: P. G. Andersen-orglet fra 1970, Marcussen-orglet fra 1864 og Compenius-orglet fra 1610.
Efter et par år som organist ved Sankt Markus kirke i København er han nu orgelprofessor og faggruppeleder på Det kgl. Danske Musikkonservatorium.

Har tidligere undervist i orgelspil ved Vestjysk Musikkonservatorium / Syddansk Musikkonservatorium og har siden 1995 været ekstern censor ved konservatoriernes afsluttende orgeleksamener.

En omfattende koncertvirksomhed har givet indsigt og erfaring med såvel historiske som nye instrumenter i Danmark og udlandet,- en erfaring, som er en væsentlig inspiration ved udarbejdelsen af forslag til disponering af et nyt orgel.

Rådgivning i orgelsager siden 2004, og blandt de vigtigste sager kan nævnes Sengeløse kirke, Grønnevang kirke, Lillerød kirke, Farum kirke, Karlstrup kirke, Helligtrekongers kirke i Vallensbæk, Egebæksvang kirke, Bistrup kirke i Birkerød, Skovvejskirken i Ballerup.